0512 30 14 30 info@gebralgra.nl
De Factorij 49363 TN Marum

Over gebr. Algra

Fa. Algra is opgericht in 1961. In de jaren hierna is het bedrijf sterk in omvang gegroeid en nam ook het machinepark toe. In 1983 werd de naam Fa. Algra gewijzigd in Fa. Gebr. Algra.

De markt voor Fa. Gebr. Algra was tot 2001 die van regionale agrariërs, wegenbouwers en aannemers. Per 1 januari 2002 is met het loonwerk gestopt en zijn wij ons volledig gaan concentreren en specialiseren op het grondverzet.

Vanaf 2002 is zijn wij dan ook verdergegaan als Grondverzetbedrijf Gebr. Algra. Wegenbouwers en aannemers besteden steeds meer werkzaamheden uit aan ondernemers, zoals Gebr. Algra. Een goed kwaliteitsbeleid met veel aandacht voor onze klanten, medewerkers en interne en externe processen is onontbeerlijk voor een succesvolle en steeds beter wordende organisatie. Reden waarom wij, als één van de eerste grondverzetbedrijven, ISO 9002, ISO 9001 en VCA* gecertificeerd zijn. Daarnaast zijn al onze machinisten in het bezit van VC-BM.

Door mee te gaan met de veranderingen in de markt, zeker met betrekking tot milieu en arbeidsveiligheid, wordt, samen met onze gemotiveerde en vakkundige medewerkers en ons jonge machinepark, een gezonde basis gelegd voor de continuïteit van ons bedrijf.

Wat kunnen we?

  • Grondwerk voor weg- en waterbouw, aannemingsbedrijven, maar tevens voor particulieren met behulp van mobiele-, rups-, midi- of minikranen, shovels, dumpers en zelfrijdende dumpers.
  • Grondwerk bij tuinaanleg (bijvoorbeeld het uitgraven van vijvers en cunetten, leveren van zand en grond, en straatwerk).
  • Grondwerk bedrijfsterreinen (inclusief straatwerk, uitgraven fundering en levering zand en grond, aanleg rioleringen).
  • Graslandverbetering (frezen, ploegen, kilveren, cultivateren, inzaaien met rotorzaaicombinatie, mestrijden).
  • Slootmaaien, klepelen, takken versnipperen (stamdikte 25 cm).
  • Stelconplaten, molgoten, trottoirbanden, grote tegels leggen middels zuignapsysteem.