0512 30 14 30 info@gebralgra.nl
De Factorij 49363 TN Marum

Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen is een van de pijlers binnen onze organisatie. Nieuwe investeringen doen
we op basis van de nieuwste technieken op het gebied van milieu & energiebesparing, samenleving, ergonomie & veiligheid en duurzaamheid.

Zo zal ons nieuwe materieel indien mogelijk worden uitgerust met gunstigere motoren. Hiermee zal
de schadelijke uitstoot tot een minimum worden beperkt. Gebr. Algra B.V. wil een goede thuisbasis bieden voor haar personeel. Voor ons enthousiaste team van gemotiveerde, vakbekwame medewerkers vormen wij een hechte organisatie. Daardoor kunnen wij op basis van onderling vertrouwen de werkzaamheden naar tevredenheid voor onze klanten uitvoeren.

Een aspect dat onze organisatie, maar ook als onderdeel van de (economische) samenleving zorgen baart, is de mobiliteit en bereikbaarheid van grote delen van ons land. Met behulp van nieuwe planningstechnieken, flexibele werktijden en nauw overleg met onze opdrachtgevers proberen we
ons steentje bij te dragen aan een betere mobiliteit, met minder CO2-uitstoot.

CO2-prestatieladder

Gebr. Algra B.V. heeft haar certificering op niveau-5 van de CO2-prestatieladder vijf jaar geleden omgezet naar niveau-3. Toen en ook dit jaar is er geen noodzaak om op niveau-5 gecertificeerd te zijn. Meer informatie kan gevonden worden op www.skao.nl. SKAO-pagina: https://www.co2-prestatieladder.nl/deelnemers/Gebr_Algra_B_V  

De doelstelling is het energieverbruik per jaar telkens te reduceren waardoor de CO2-uitstoot in
ton gerekend vanaf het referentiejaar 2016 met 0,8% per jaar wordt teruggebracht.

Om deze doelstelling te realiseren zullen initiatieven van het management maar zeer zeker ook van
de medewerkers van Gebr. Algra B.V. worden onderzocht en daar waar mogelijk worden toegepast. Dit geldt zowel voor de dagelijkse werkzaamheden, de uitvoering van projecten maar ook in keteninitiatieven en in testprojecten. 

Gebr. Algra B.V. heeft een energiemanagementprogramma opgesteld in de vorm van een handboek, conform de Europese norm EN 50001, waarin de structuur cyclus voor continue verbetering van de energie-efficiency in procedures is vastgelegd.

 

Deze procedures zijn gerangschikt in de structuur van de vier invalshoeken van de  
CO2-prestatieladder.

a- Analyseren, inzicht in de CO2 –uitstoot 
b- Besparen, CO2 –reductie en de ambitie waar we ons committeren 
c- Communicatie, hoe communiceren we intern en extern 
d- Deelnemen, samenwerkingen op het gebied van CO2 –reductie

Voor het verhogen van de energiebewustwording van de medewerkers en het informeren en stimuleren zijn relevante gegevens op het intranet van Gebr. Algra B.V. gezet.
Het communicatiedoel is tweeledig. Ten eerste willen we medewerkers en andere belanghebbende over ons energiereductiebeleid, de actuele CO2-footprint en de reductiedoelstellingen. Ten tweede willen we onze medewerkers en andere belanghebbende stimuleren om actief mee te werken aan
de energiereductie. Hiertoe is ook een communicatieplan opgesteld.  

CO₂ –footprint

    Genormaliseerd
2016  940,0 ton CO2  67,14 ton CO2
2017  810,8 ton CO2  50,67 ton CO2
2018  813,9 ton CO2  47,88 ton CO2
2019  887,3 ton CO2  52,94 ton CO2
2020  854,7 ton CO2  52,94 ton CO2
2021  1.026,4 ton CO2  60,37 ton CO2
2022  843,2 ton CO2  44,37 ton CO2

ntern kan de informatie gecommuniceerd worden via de mail, memo of nieuwsbrief, het intranet en de toolboxen. Aan externe belanghebbende wordt via de website onze reductiedoelstelling kenbaar gemaakt evenals de voortgang. Op de website is een link naar stichting SKAO vermeld. De jaarlijkse rapportage met CO2footprint en actuele emissie-inventaris is vanzelfsprekend beschikbaar.  

Verder wordt er onveranderd gezocht naar deelname aan sector- of keteninitiatieven bij onze opdrachtgevers met een CO2bewustcertificering. 

Bestanden